Gratis guidad visning om Lunds domkyrka

På förfrågan erbjuder vi guidad visning av det som var ärkebiskopsborgen Lundagård och det medeltida domkyrkoområdet helt gratis. På så sätt kan man lära sig mer om hur det såg ut runt Lunds domkyrka under medeltiden. Det kan t.ex vara en grupp arbetskolleger, vänner eller släktingar med 5-6 personer, upp till högst omkring 20 personer, per gång. Gå till sidan kontakta oss om ni vill boka eller har andra frågor om vår visning.

Vårt mål är att sprida kunskap om Lunds fantastiska kulturhistoria och uppmärksamma Lunds domkyrka 900 år, inte att finansiera någon verksamhet. Vi ser gärna att man länkar till och informerar om vår turistinformation i olika sammanhang så att fler hittar den. På så sätt bidrar man till vårt arbete med att sprida kunskap om Lund som besöksmål för kulturhistorisk turism.

[Bild] En av våra visningar sommaren 2021.

Visningen är en 1 timme lång rundtur i det som var ärkebiskopsborgen Lundagård och det medeltida domkyrkoområdet. Promenaden är ca 400 meter lång. Visningen berättar om hur det såg ut i det som var Lunds absoluta centrum under 1400- och 1500-talet. Ärkebiskopens residens, den starkt befästa ärkebiskopsborgen Lundagård och de byggnader som fanns där, samt det medeltida domkyrkoområdet och byggnaderna som var Domskolans hemvist under många hundra år.

[Lund] Domkapitlets biblioteksbyggnad Liberiet och Lunds domkyrka, två av byggnaderna i det medeltida domkyrkoområdet.

Vi har även en visning och ett föredrag om det vikingatida Lund och Lunds äldsta historia. Läs mer om det på vår ordinarie webbplats